Privacy Statement

PENYATAAN PRIVASI

A.    Mengenai Penyataan Privasi ini

1.    Tujuan Penyataan Privasi ini adalah untuk memberitahu anda bagaimana Times Publishung Limited dan anak syarikatnya (secara kolektif disebut sebagai "TPL Group", "we", "us" atau "our"), menguruskan Data Peribadi anda.

2.    Penyataan Privasi ini terpakai kepada semua laman web KUMPULAN TPL ("Laman Web Kumpulan"), dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, menzahirkan dan memproses Data Peribadi anda termasuk Data Peribadi yang kami telah kumpulkan mengenai anda dan Data Peribadi yang telah diberikan oleh anda kepada kami melalui Kumpulan Laman web atau sebaliknya.

3.    Walaupun Penyataan Privasi ini digunakan secara am oleh Kumpulan TPL, kecuali jika undang-undang yang berkaitan menetapkan sebaliknya, setiap entiti dalam Kumpulan TPL hanya bertanggungjawab kepada anda berhubung dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh entiti tersebut dan tindakannya sendiri.  

4.    Kami komited untuk melindungi Data Peribadi anda. Penyataan Privasi ini melengkapkan tetapi tidak menggantikan persetujuan lain yang mungkin anda telah berikan kepada kami, atau perjanjian atau pengaturan lain yang mungkin anda miliki bersama kami, berkenaan dengan Data Peribadi anda. Persetujuan anda di sini adalah tambahan kepada sebarang hak yang mana Kumpulan TPL mungkin mengumpul, mengguna dan menzahirkan Data Peribadi anda.

5.    Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, sama ada melalui Laman Web Kumpulan atau sebaliknya, anda membenarkan, bersetuju dan menerima bahawa kami, serta wakil dan/atau ejen kami masing-masing boleh mengumpulkan, menggunakan, menzahirkan dan berkongsi di antara kami Data Peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Penyataan Privasi ini.


B.    Pindaan pada Penyataan Privasi ini

6.    Kami mengkaji dan boleh meminda Penyataan Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang yang berkaitan atau cara kami menguruskan Data Peribadi. Penyataan Privasi yang dikemas kini akan menggantikan versi sebelumnya dan akan terpakai kepada Data Peribadi yang diberikan kepada kami sebelumnya. Anda digalakkan untuk mengunjungi semula Penyataan Privasi kami dari semasa ke semasa untuk memastikan anda maklum terhadap perubahan ini.


C.    Apa Data Peribadi yang Kami Kumpulkan

7.    Apa itu Data Peribadi. Dalam Penyataan Privasi ini, "Data Peribadi" merujuk kepada data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti orang biasa. Contoh Data Peribadi termasuk nama, alamat, maklumat hubungan, nombor pengenalan, alamat IP, maklumat transaksi berdasarkan aktiviti anda di laman web dan aplikasi kami, nombor telefon, alamat e-mel, gambar dan maklumat lain yang bersifat peribadi.

8.    Penyediaan Data Peribadi secara sukarela. Kami mengumpulkan Data Peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami. Data Peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada tujuan Data Peribadi dikumpulkan dan apa yang telah anda pilih untuk memberikan.

    Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi kepada kami. Sekiranya anda telah memberikan persetujuan, anda juga berhak untuk menarik balik persetujuan anda dengan menghubungi kami sesuai dengan Perenggan 26. Namun, jika anda melakukannya, kami mungkin tidak boleh memenuhi tujuan yang mana kami perlukan Data Peribadi tersebut, termasuk memproses transaksi anda atau memberi anda produk dan perkhidmatan yang anda perlukan.

9.    Menyediakan Data Peribadi milik orang lain. Sekiranya anda memberikan Data Peribadi orang lain selain diri anda (contohnya ahli keluarga anda), anda bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada mereka tentang tujuan khusus kami mengumpulkan Data Peribadi mereka dan memastikan bahawa mereka telah memberikan persetujuan yang sah untuk pemberian Data Peribadi mereka kepada kami.

10.    Ketepatan dan Kelengkapan Data Peribadi. Ia penting bahawa Data Peribadi yang kami simpan mengenai anda adalah tepat dan terkini. Tanggungjawab anda adalah untuk memastikan bahawa semua Data Peribadi yang anda berikan adalah tepat dan lengkap dan untuk memberitahu kami mengenai perubahan yang relevan terhadap Data Peribadi anda.

11.    Kanak-kanak di bawah umur. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, sila dapatkan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga anda sebelum anda memberikan sebarang Data Peribadi kepada kami. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bawah umur dan anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa anak atau jagaan anda telah memberikan kami Data Peribadi mereka tanpa persetujuan anda terlebih dahulu, sila hubungi kami untuk meminta penghapusan Data Peribadi mereka atau agar anak di bawah umur berhenti melanggan dari senarai mel kami.


D.    Bagaimana Kami Mengumpulkan Data Peribadi

12.    Data Peribadi yang anda berikan. Kami mengumpulkan Data Peribadi yang berkaitan dengan hubungan kami dengan anda. Data Peribadi anda mungkin dikumpulkan oleh kami, secara langsung atau tidak langsung, contohnya: 

    semasa anda melawati Laman Web Kumpulan dengan penyemak imbas yang menggunakan kuki atau mendaftarkan akaun pengguna dengan Laman Web Kumpulan atau menggunakan beberapa perkhidmatan laman web dan aplikasi mudah alih kami termasuk membuka akaun atas talian dengan kami; 

    semasa anda melaksanakan sebarang transaksi atas talian (seperti membeli-belah atas talian atau membuat pembelian atau tempahan atas talian) di Laman Web Kumpulan atau melalui penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami, atau penyedia perkhidmatan lain yang mungkin kami gunakan dari semasa ke semasa;

    semasa anda memuat turun atau menggunakan mana-mana aplikasi mudah alih kami (aplikasi); 

    apabila anda memohon menjadi ahli untuk salah satu daripada program kami termasuk program kesetiaan; 

    semasa anda memasuki atau membalas atau mengambil bahagian dalam promosi, inisiatif, pertandingan, permainan atau peraduan kami; 

    semasa anda menghadiri acara atau majlis penjualan dan pemasaran kami;

    semasa gambar anda dirakam melalui gambar atau video anda yang diambil semasa anda mengambil bahagian dalam acara yang dianjurkan oleh kami;

    apabila anda melanggan senarai mel kami untuk langganan e-mel, promosi pos atau telefon atau bentuk pemasaran lain (seperti melalui panggilan telefon, pesanan melalui SMS/MMS dan WhatsApp);

    semasa anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan kami melalui telefon, e-mel melalui laman web kami atau melalui saluran komunikasi lain, seperti platform media sosial atau pertemuan bersemuka;

    semasa kami mencari maklumat mengenai anda dan menerima Data Peribadi anda sehubungan dengan hubungan anda dengan kami. Sebagai contoh, jika anda adalah pelabur atau pemegang saham organisasi dalam Kumpulan TPL;

    semasa anda mengemukakan permohonan pekerjaan, latihan industri atau penempatan kepada kami atau semasa anda memberikan dokumen atau maklumat termasuk resume/CV anda yang berkaitan dengan permohonan tersebut; dan/atau 

    semasa anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami untuk alasan lain.

13.    Data Peribadi Disediakan oleh orang lain. Bergantung pada hubungan anda dengan kami, kami juga dapat mengumpulkan Data Peribadi anda daripada sumber pihak ketiga, contohnya:

    daripada rakan niaga kami seperti pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pengiklanan, pemasaran dan promosi kepada kami;

    daripada rujukan anda, institusi pendidikan atau majikan terdahulu (jika anda telah memohon pekerjaan kepada kami);

    daripada ahli keluarga atau rakan anda yang memberikan Data Peribadi anda kepada kami bagi pihak anda; dan / atau

    daripada agensi awam atau sumber awam lain .


E.    Tujuan Pengumpulan, Penggunaan atau Penzahiran Data Peribadi Anda

14.     Tujuan Am. Secara amnya, kami mengumpulkan, menggunakan, menzahirkan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang berkaitan atau bersesuaian dengan perniagaan kami atau untuk menguruskan hubungan anda dengan kami. Bergantung pada bidang kuasa di mana anda berada dan di mana entiti Kumpulan TPL yang berkaitan beroperasi, KUMPULAN TPL dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami mengikut mana-mana, mungkin menggunakan Data Peribadi anda: 

    untuk memudahkan dan memproses transaksi anda dengan kami, atau untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda;

    untuk tujuan pentadbiran, termasuk untuk memudahkan penyertaan anda dalam promosi, inisiatif penjualan atau peraduan kami, untuk menilai pilihan anda, untuk memudahkan akses anda ke Laman Web Kumpulan dan untuk penyelenggaraan Laman Web Kumpulan dan tujuan jaminan kualiti yang lain;

    untuk mendaftarkan anda sebagai ahli mana-mana program kami (termasuk program kesetiaan) dan memberi anda faedah keahlian tersebut;

    untuk menghantar bahan promosi dan pemasaran kepada anda melalui e-mel, pos atau telefon di mana sesuai;

    untuk menjalankan penyelidikan dan analisis statistik termasuk pengembangan produk dan perkhidmatan baru atau penilaian dan peningkatan produk dan perkhidmatan sedia ada;

    untuk menjawab pertanyaan anda atau memberi anda bantuan dengan cara lain termasuk menyelesaikan aduan dan membantu anda dengan pertanyaan dan maklum balas permintaan anda;

    untuk mematuhi segala peraturan berkaitan, undang-undang, peraturan, kod amalan atau panduan yang dikeluarkan oleh badan perundangan atau peraturan yang mengikat kami; 

    menguatkuasakan kewajiban undang-undang yang terhutang kepada kami atau menjawab aduan, proses pengadilan atau penyiasatan melibatkan kami;

    tujuan-tujuan lain yang mungkin dimaklumkan kepada anda semasa Data Peribadi anda dikumpulkan; dan/atau 

    apa-apa tujuan munasabah lain yang berkaitan dengan yang dinyatakan di atas.

15.    Tujuan Pemasaran. Sekiranya anda telah memberikan persetujuan anda, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan memasarkan produk dan perkhidmatan kami dan rakan kongsi strategik dan rakan perniagaan kami untuk tujuan pemasaran dan komunikasi, contohnya memberitahu anda mengenai aktiviti terkini, tawaran istimewa dan promosi kami. Agar kami dapat memasarkan produk dan perkhidmatan yang menarik dan relevan dengan anda, kami mungkin menganalisis dan bergantung pada interaksi anda secara keseluruhan dengan kami (seperti tetapi tidak terhad kepada penyertaan anda dalam promosi atau acara dan interaksi anda dengan kami).

16.    Cara Kami Berkongsi Data Peribadi Anda Bergantung pada bidang kuasa tempat anda berada atau di mana entiti Kumpulan TPL yang berkenaan beroperasi, untuk memenuhi tujuan di atas, kami dapat berkongsi Data Peribadi anda dengan entiti berikut:

    Entiti selain dari KUMPULAN TPL;

    Penjual dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga (seperti subkontraktor, ejen atau pengendali rangkaian) yang digunakan untuk menjalankan fungsi perniagaan, sokongan, operasi dan/atau fungsi pentadbiran seperti pemasaran, pembayaran, pemenuhan dan penyampaian pesanan; 

    Pihak ketiga yang dengannya kami melakukan pemasaran bersama dan/atau promosi silang, termasuk memberikan ganjaran atau faedah; dan 

    Penasihat profesional kami seperti juruaudit dan peguam. 

Sebilangan entiti di atas mungkin terletak di luar negara/rantau yang menjadi tempat data anda pertama kali dikumpulkan oleh entiti Kumpulan TPL yang berkaitan. Sekiranya ini berlaku, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar negara dari semasa ke semasa. Pemindahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang relevan.

Pihak ketiga adalah bertanggungjawab atas kewajipan kerahsiaan dan hanya boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan dan bukan untuk tujuan lain.

17.    Penggunaan Kuki”. Kuki adalah sebilangan kecil maklumat yang diletakkan di perisian penyemak imbas Internet anda ("penyemak imbas") oleh laman web yang anda lawati. Ini membantu laman web mengingat maklumat mengenai lawatan anda untuk menjadikan lawatan anda seterusnya menjadi lebih mudah dan laman web ini lebih berguna untuk anda.

Kami mungkin menggunakan kuki di Laman Web Kumpulan untuk     tujuan berikut:

    Untuk mengaktifkan ciri dan fungsi tertentu di Laman Web Kumpulan (contoh: mengingat ID pengguna anda, melayari dan pilihan produk dan/atau perkhidmatan lain);

    Untuk mengenal pasti punca masalah yang timbul di pelayan web dan untuk menyelesaikan masalah ini atau meningkatkan kecekapan Laman Web Kumpulan;

    Untuk meningkatkan kandungan Laman Web Kumpulan dan     e-mel dari kami;

    Untuk menyesuaikan kandungan Laman Web Kumpulan dan e-mel dari kami agar sesuai dengan minat atau pilihan individu anda;

    Untuk memanfaatkan sejarah penyemakan imbas anda di Laman Web Kumpulan dan hasil soal selidik untuk penelitian pasar atau pemasaran, termasuk mengirimkan iklan melalui Laman Web Kumpulan kepada Anda; 

    Untuk memperoleh statistik penggunaan dan lawatan Laman Web Kumpulan;

    Untuk mentadbir perkhidmatan kepada anda; dan

    Untuk tujuan yang berkaitan secara munasabah dengan yang disebutkan di atas.

Anda boleh menolak penggunaan kuki di Laman Web Kumpulan dengan mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk mematikan penggunaan kuki. Namun, ini boleh mengakibatkan hilangnya fungsi yang mungkin menyekat penggunaan Laman Web Kumpulan dan/atau melambatkan atau mempengaruhi cara pengoperasiannya. Sekiranya anda melumpuhkan penggunaan kuki, anda mungkin tidak lagi dapat menerima ciri peribadi dari Laman Web Kumpulan, yang bergantung pada penggunaan kuki.

18.    Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga. Laman Web Kumpulan mungkin mengandungi pautan ke laman web dan microsite pihak ketiga yang lain, yang amalan privasinya mungkin berbeza dari laman web kami. Sekiranya anda memberikan Data Peribadi ke mana-mana laman web tersebut, Data Peribadi anda tidak tertakluk kepada Perlindungan Data dan Penyataan Privasi ini. 

Kami menggalakkan anda untuk mengkaji penyataan privasi mana-mana laman web yang anda lawati. Dengan mengklik atau mengaktifkan pautan tersebut dan meninggalkan Laman Web Kumpulan, kami tidak lagi dapat mengendalikan data atau maklumat yang anda berikan kepada entiti lain setelah meninggalkan Laman Web Kumpulan. Oleh itu, sebarang akses ke laman web atau halaman lain adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab untuk dasar Data Peribadi (termasuk perlindungan dan kuki Data Peribadi), kandungan atau keselamatan mana-mana laman web pihak ketiga yang dihubungkan ke atau dari Laman Web Kumpulan.

19.    Kepentingan yang sah dan asas undang-undang lain untuk diproses. Selain mengumpulkan, menggunakan, menzahirkan dan memproses Data Peribadi anda dengan persetujuan anda atau untuk melaksanakan kontrak yang dimeterai dengan anda, kami juga dapat menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk mendukung kepentingan bisnes kami yang sah sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berkaitan.

20.    Penggunaan dibenarkan mengikuti undang-undang yang berkaitan. Kami juga dapat mengumpulkan, menggunakan, menzahirkan dan memproses Data Peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda di mana ini diperlukan atau dibenarkan berdasarkan undang-undang.

21.    Hubungi anda. Apabila kami menghubungi atau menghantar maklumat untuk tujuan yang dijelaskan dalam Bahagian E di atas, kami mungkin melakukannya melalui pos, e-mel, SMS, telefon atau cara lain yang disediakan oleh anda. Sekiranya anda tidak ingin menerima komunikasi atau maklumat dari kami, atau ingin menyekat cara kami menghubungi atau menghantar maklumat kepada anda, anda boleh menghubungi kami sesuai dengan Perenggan 26.


F.    KESELAMATAN DAN PENGEKALAN DATA PERIBADI

22.    Akses yang tidak dibenarkan. Walaupun langkah berjaga-jaga akan diambil untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang anda berikan dilindungi daripada akses yang tidak izin atau akses yang tidak diingini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk akses tanpa izin atau tidak diingini yang berada di luar kawalan kami.

23.    Kelemahan. Kami tidak menjamin bahawa sistem atau aplikasi kami kebal terhadap pelanggaran keselamatan dan kami juga tidak memberikan waranti, jaminan atau penyataan bahawa penggunaan sistem atau aplikasi kami adalah selamat dan dilindungi dari virus, worm, kuda Trojan dan kelemahan lain. Kami juga tidak menjamin keselamatan data yang anda pilih untuk dihantar kepada kami secara elektronik. Penghantaran data tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

24.     Tempoh Pengekalan. Data Peribadi anda akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya atau untuk tujuan perniagaan atau perundangan, atau sesuai dengan undang-undang yang berkaitan. Sekiranya anda memilih untuk berhenti melanggan dari senarai mel kami atau jika keahlian anda tamat, harap maklum bahawa Data Peribadi anda mungkin masih disimpan di pangkalan data kami setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

25.    Data Tanpa Nama. Dalam beberapa keadaan, kami mungkin menganonimkan Data Peribadi anda sehingga tidak lagi dapat dikaitkan dengan anda, dalam hal ini kami berhak menyimpan dan menggunakan data tersebut tanpa batasan.


G.     Hak Anda 

MENGAKSES DAN MENGUBAH DATA PERIBADI ANDA

26.    Bergantung pada bidang kuasa di mana anda berada atau di mana entiti Kumpulan TPL yang berkaitan beroperasi, anda mungkin menikmati hak tertentu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, penzahiran dan pemprosesan Data Peribadi anda. Hak-hak tersebut termasuk:

    Akses dan Pembetulan:

Anda boleh menyemak dan mengubah Data Peribadi anda, atau menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke akaun pengguna anda (jika berkenaan) dan memilih "Kemas kini Profil" (atau yang setara) atau dengan menghubungi kami seperti berikut: 

E-mel: dpo@my.pansing.com

Semasa menghubungi Pegawai Perlindungan Data untuk mendapatkan bantuan, sila nyatakan (jika berkaitan) nama, alamat, maklumat hubungan dan Nombor Pelanggan/Keahlian anda.

Sila tunggu sepuluh (10) hari bekerja agar permintaan anda diproses.


    Pengunduran Persetujuan:

Sekiranya anda menarik persetujuan anda untuk penggunaan mana-mana atau semua Data Peribadi anda, bergantung pada jenis permintaan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan atau terus memberikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, atau menguruskan hubungan kontrak yang sudah ada. Anda memahami dan bersetuju bahawa sekiranya kami memerlukan Data Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kepada anda dan anda menarik balik kebenaran anda untuk mengumpulkan, menggunakan atau menzahirkan Data Peribadi yang relevan untuk tujuan tersebut, kami tidak akan bertanggungjawab atas pelanggaran perjanjian tersebut. Hak dan penyelesaian secara undang-undang kami dalam kejadian seperti itu terpelihara secara jelas.

27.    Sekiranya anda ingin menggunakan hak anda, anda boleh menghubungi kami sesuai dengan Perenggan 26. Kami mungkin menghendaki anda untuk menyerahkan borang tertentu atau memberikan maklumat tertentu untuk memproses permintaan anda. Sekiranya dibenarkan oleh undang-undang, kami juga boleh mengenakan bayaran untuk memproses permintaan anda.

28.    Pengehadan: Kami mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang yang terpakai untuk menolak permintaan, contohnya, kami dapat menolak permintaan akses berkenaan dengan (a) data pendapat atau (b) Data Peribadi yang tertakluk pada hak istimewa undang-undang.


H.    HUBUNGI KAMI

29.    Sekiranya anda mempunyai maklum balas atau masalah berkaitan dengan Data Peribadi anda, atau mengenai Penyataan Privasi ini, anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah. 

E-mel: dpo@my.pansing.com

Nombor telefon: 603-8090-1888

Apabila anda menghubungi kami, kami mungkin meminta anda menyerahkan borang tertentu atau memberikan maklumat tertentu, termasuk pengesahan identiti anda, sebelum kami dapat memberi respons.